c-shake eller Online regnskabsprogrammet e-conomic

Et Online regnskabsprogrammer er skabt for at du som selvstændig kan koncentrere dig om at drive din forretning uden at skulle bekymre dig alt for meget om økonomien. I takt med at der findes internet over alt og at de fleste altid er online, er det blevet naturligt at have flere forskellige services tilgængeligt online. Et af de services der vinder meget frem online er at håndtere bogføring online fra et centralt sted. Dette betyder at alle dem der har brug for at se regnskabet kan tilgå det online uafhængig af at skulle benytte en computer. Dette er ofte nødvendigt når man køber en af de traditionelle programmer hvor man er nødt til at sidde rent fysisk på computeren som har fået tildelt en licens. Det er ofte nødvendigt at købe flere licenser hvis man har behov for at flere computere skal tilgå regnskabet. Dette medfører store udskrivninger og især for nystartet iværksætter kan det virke som en voldsom udgift at skulle starte ud med når der findes mange andre ting der er vigtigere for dig i opstartsfasen hvor likviditeten som regel ikke er så stor.

E-conomic er en af de online regnskabsprogrammer som har formået at gøre det utrolig let for dig som selvstændig ved hjælp af integration med lager, indscanning og diverse andre moduler som gør din hverdag mere enkelt. Derudover er der inkluderet en grafisk brugerflade i programmet, som gør du kan få vist din økonomi på meget overskuelige måde. Jo mere overskuelig din økonomi i virksomheden er jo lettere kan du vælge hvilke områder du skal sætte fokus på og på den måde sikrer en endnu højere indtjening. Tager du E-conomic i brug fra første dag i din virksomhed har du et solidt udgangspunkt for at kontrollere din økonomi fra første dag så du kan lave en profitabel forretning.

Leave a Comment